NEUVOTTELUKUNTA – SUOMENMATKAILUFOORUMI”

SMY:n Neuvottelukunta seuraa Suomen matkailuolojen kehitystä, antaa siitä lausuntoja ja tekee sitä koskevia esityksiä. Käsiteltävien asioiden tulee liittyä kotimaanmatkailun edistämiseen ja kehittämiseen unohtamatta matkailijan näkökulmaa ja edunvalvontaa.

Neuvottelukunnan jäsenten tavoitteena on olla mukana uudessa ja puolueettomassa foorumissa (Suomenmatkailufoorumi) ja toimia yhdessä samaan päämäärään pyrkivien yhteisöjen kanssa entistä suuremmalla painoarvolla. Tämä luo pohjaa sille, että voimme myös saada jotain aikaiseksi.

Suomen Matkailijayhdistys SMY ry:n hallitus vahvisti Neuvottelukunnan kokoonpanon kokouksessaan 27.11.2015 ja nimitti puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.

Neuvottelukunnan ensimmäinen tapaaminen oli 9.12.2015 Hotelli-ja Ravintolamuseon tiloissa Helsingissä. Tapaamisen yhteydessä jäsenet toivat esille näkemyksiään keskeisistä aihepiireistä, joita haluttaisiin käsiteltävän jatkossa. Annetuista ehdotuksista tulee pienempi työryhmä kevään aikana valikoimaan kiinnostavimmmat ja tärkeimmiksi koetut jatkotyöskentelyä ja seuraavaa yhteistä tapaamista ajatellen.

Neuvottelukunta kokonaisuudessaan tapaa 2-3 kertaa vuodessa ja tapaamisten välissä pienemmät ryhmät käsittelevät ja valmistelevat asioita seuraavaa yhteistä tapaamista varten.

SMY:n neuvottelukunnan esitys kotimaanmatkailun esteiden poistamisesta

SMY:n neuvottelukunta (Suomen matkailufoorumi) antoi 16.3.2017 Työ - ja elinkeinoministeriön perustamalle Matkailun yhteistyöryhmälle ensimmäisen esityksensä kotimaanmatkailun lisäämiseksi ja kasvun esteiden poistamiseksi. Esitys koskee kotimaamme matkailutarjonnan ja palveluiden saamista suomenkielisinä ja riittävän kattavina suomalaisten matkailijoiden käyttöön ja varattavaksi käyttäen alustana visitfinland.com sivustoa. Esityksen toteutuminen poistaa yhden keskeisistä esteistä kotimaisen matkailun riittävää kasvua ajatellen. Sen seurauksena maamme matkailuyritysten toimintaedellytykset ja kannattavuus paranevat, mikä samalla mahdollistaa myös ulkomailta saapuvien matkailijoiden tarpeiden paremman huomioimisen

Lue lisää (PDF) »

Neuvottelukunnan jäsenet

Puheenjohtaja

Matti Orama
Suomen Matkailijayhdistys SMY ry
matti(at)gumbostrand.fi

Varapuheenjohtaja

Guy Catani
Suomen Matkailualan Seniorit ry
guy.catani(at)gmail.com

Bergroth, Tanja
Eläkeliitto ry, palvelupäällikkö
tanja.bergroth(at)elakeliitto.fi

Halli, Antti
Suomen Matkailualan Seniorit ry, opetusneuvos
antti.halli(at)kolumbus.fi

Havola, Timo
Suomen Matkailijayhdistys SMY ry
timo.havola(at)kolumbus.fi

Karlsson, Eki
Suomen Latu ry, toiminnanjohtaja
eki.karlsson(at)suomenlatu.fi

McVeigh, Tytti
Reilun Matkailun yhdistys, puheenjohtaja
tytti.mcveigh(at)reilumatkailu.fi

Nieminen, Pasi
Autoliitto ry, toimitusjohtaja
pasi.nieminen(at)autoliitto.fi

Piilonen, Timo
SF-Caravan ry, toiminnanjohtaja
timo.piilonen(at)karavaanarit.fi

Ropponen, Pekka
Matkailurahasto Nordia, hallituksen jäsen
pjropponen(at)gmail.com

Syrjänen, Olavi
OTT, Suomen Matkailualan Seniorit ry
olavi.syrjanen(at)taloverkot.fi